FCC průmyslové systémy
+420 472 774 173
info@fccps.cz
Praha
Ústí nad Labem
Bratislava
PO - PÁ
8:00 - 16:00
E-shop
Banner rubrika 1
TSN / Time Sensitive Networking: pod pokličkou
Vzdálený přístup s Ewon Cosy – postup konfigurace
LIN – představení protokolu
Propojení Siemens Profinet PLC s Modbus RTU (serial) pomocí převodníku Anybus Communicator
ATOP - průmyslové ethernetové switche, routery
„Časová synchronizace – přestupná sekunda“
Pokročilé technologie lcd displejů – optical bonding
Siemens PLC - Jak na vzdálenou správu
Porovnání rádiových přijímačů Meinberg
Jakou technologii SSD zvolit
M.2 NVMe v průmyslovém nasazení
Ethernet/IP
PROFINET
EtherCAT
Profibus
Modbus TCP
Cloud a kybernetická bezpečnost v kritických aplikacích
HMS představuje komunikační řešení pro bateriové systémy skladování energie
Využití a výhody out-of-band připojení pro zařízení IoT
CAN FD - stručný úvod
Definice rozšířené teploty pro průmyslové paměti.
Synchronizace času - profesionální audio/video broadcasting
Elektrická (smart) dálnice
Zajímavý výzkum na katedře měření ČVUT FEL
Stroj pro kontrolu kulových čepů
Příklady 3G a 4G modemů
Kontrolní zařízení pro kovové třmeny
Stabilní výkon SSD v nestabilních situacích napájení
Kontrola správného postupu ruční montáže chladiče klimatizační jednotky
Měřicí stanice pro záznam dat z průtokoměrů a měřičů hladin na modelu vodního díla
Teaming - redundantní Ethernet pod Windows
Kontrola sestavy čerpadla pro automobilový motor
Ochrana proti přepětí v kontextu průmyslové elektroniky - svodiče a galvanická izolace
Mobilní data v proudu času
Strojové vidění hlídá kvalitu v lakovně plechu
Řídicí terminály pro biologické laboratoře
Kontrola plastového výlisku
PCI Express - mýty a fakta
Identifikace a kontrola přítomnosti krytu automobilového reflektoru ve stříkací lince
CAN - stručný úvod
Stanice pro kontrolu sestavy konektoru
Kontrola 50 000 dílů za směnu
Antény pro WiFi - 1. část
Antény pro WiFi - 2. část
Základní přehled o technologii WiFi
Dodávané a podporované operační systémy pro PC
Kontrola barevného odstínu světlovodičů automobilového reflektoru
Strojové učení strojového vidění
Londýnské metro je na špici ve získávání energie pro využití ve stanicích
Pásma LTE/UMTS/EDGE/GSM používaná v České republice
Vizualizace výrobních dat, On-line reporting stavu výroby
Antimikrobiální ošetření Active Key inovace
PC Nexcom zlepšuje svážení odpadků
Vizualizace výrobních dat, On-line zásobování Machinery a Assembly
Průvodce výběrem vhodné gateway
Přehled procesorů versus verze Windows

Stabilní výkon SSD v nestabilních situacích napájení


Shrnutí
Nestabilní zdroje napájení jsou běžnou výzvou pro zařízení ve vzdáleném a extrémním prostředí. To může vážně ovlivnit provoz SSD. Nestabilita při spuštění a vypnutí může způsobit selhání systému.
Hardwarové preventivní funkce chrání SSD před nestabilními napěťovými úrovněmi. Prodloužení doby rozběhu během spouštění zajistí, že napětí se stabilizuje před zapnutím SSD. Po vypnutí systému nebo při rychlém restartu se často vyskytuje zbytkové napětí, které může způsobit problémy. To je zmírněno úpravou hardwaru tak, aby bylo povoleno pouze spuštění po snížení napětí.
Začleněním těchto dvou hardwarových funkcí je SSD chráněn jak při spouštění, tak při vypnutí.

Úvod
Nestabilita napájecího zdroje a náhlá ztráta výkonu byly vždy výzvou pro paměťová zařízení. Náhlý pokles napájení může způsobit poškození dat a v nejhorším případě vést k celkovému selhání zařízení. Z tohoto důvodu je většina SSD pro kritické aplikace vybavena nouzovými funkcemi, které šetří data a zajišťují, že při restartu po náhlé ztrátě napájení nedojde k žádným problémům.
Tyto technologie jsou zavedeny především pro zajištění integrity dat po incidentu. Existují však i jiné faktory napájení, které mohou ovlivnit integritu dat SSD. Některé aplikace pracují v podmínkách, kde je napájení nestabilní. Během spouštění a používání může napětí kolísat, což může rušit provoz SSD a také poškodit zařízení. Dalším významným rizikem je zbytkové napětí po vypnutí. To může dále způsobit problémy při restartování systému.
Existují však preventivní opatření, která mohou tyto problémy zmírnit. Ochrany mohou být implementovány optimalizací struktury hardwaru - umožňující SSD zabránit poškození dat, poškození a náhlým problémům s restartem. Tato práce bude dále vysvětlovat rizika ztráty energie a nestability napájení, a co je důležitější, co lze udělat, aby se těmto rizikům zabránilo.


Nestabilita výkonu je pozorována hlavně v systémech se špatným a nestabilním napájením. To platí pro aplikace, jako jsou počítače ve vozidlech, vzdálené instalace a zařízení používaná v nedostatečně rozvinutých oblastech, kde je energetická síť méně spolehlivá.
Nicméně i v oblastech, kde je napájení stabilní, může stále docházet ke ztrátě energie v důsledku nepředvídaných okolností. Stavební práce nebo úder blesku stačí, aby se napětí v přenosové soustavě na okamžik rozkolísalo. Přestože je riziko nižší, kritická data stále vyžadují měření integrity dat.

Výzva
Nestabilita při spuštění

Se startem systému jsou spojena dvě rizika: nepředvídatelná doba náběhu a nestabilita napájení.
SSD se spustí pouze po překročení přednastaveného prahového napětí. To může způsobit problémy, když doba náběhu trvá příliš dlouho, protože prahové napětí není pro SSD dostatečné. Doba náběhu je závislá na místní situaci v zásobování elektrickou energií, a proto se bude lišit od místa k místu (viz graf 1), což výrobci ztěžuje, aby přišel s návrhem, který tuto změnu zohledňuje.


  


Během náběhu může napětí kolísat (viz graf 2). To může spustit SSD start-up, ale napětí může pokračovat kolísání, než se nakonec stabilizuje. Stejně jako u pomalé doby náběhu popsané výše může tento scénář způsobit problémy se spuštěním zařízení a potenciálně vést k poškození dat a poškození SSD.

  


Zbytkové napětí
Po úspěšném vypnutí by měla být úroveň napětí blízko nebo na 0V. Špatné napájení však může po vypnutí zanechat zbytkové napětí. To může vést k problémům při restartování.

Řešení
Ramp-up buffer

Aby nedocházelo k problémům při startu, SSD vytvoří vyrovnávací zónu po dosažení přednastavené prahové hodnoty napětí. Když je prahová hodnota splněna, SSD nastaví spuštění zařízení, aby bylo zajištěno, že bylo dosaženo stabilní úrovně napětí. Jakákoliv nestabilita výkonu nebo pomalá doba náběhu se tak bezpečně zachytí v rámci vyrovnávací paměti. Tato funkce bude probíhat při každém spuštění systému, takže budou zohledněny i odlišné podmínky.


Uvedení do provozu bez rušení zbytkového napětí
Zbytkové napětí může způsobit problémy při spouštění SSD. Pokud po vypnutí dojde k nějakému zbytkovému napětí, jednotka SSD ji před povolením restartu systému přivede dolů blízko 0V. Tato ochrana je vždy zajištěna při každém spuštění a dále zvyšuje preventivní ochranu SSD.

Závěr
Nestabilní napájení je obrovský rizikový faktor pro jakékoli zařízení, které používá paměť flash. Algoritmy pro bezpečné vypnutí byly k dispozici již dlouhou dobu, ale mnoho z nich si není vědomo preventivních opatření, která jsou k dispozici pro zajištění bezpečnějšího zapnutí a vypnutí, stejně jako stabilnější výkon.
Účinná opatření na ochranu napájení mohou zabezpečit všechny SSD před nestabilním a kolísavým napětím - což umožňuje větší integritu dat a efektivnější provoz systému.

Řešení Innodisk – iPower GuardTM 
Technologie iPower Guard je sada preventivních opatření, která chrání SSD v nestabilním prostředí. Tento komplexní balíček obsahuje záruky pro spuštění a vypnutí, aby byl zachován výkon zařízení a byla zajištěna integrita dat.
iPower Guard je k dispozici s našimi 3SE4, 3TE7 a 3TG6-P SSD řadami.

Eshop
Youtube
Magazín
Kalalog
FCC průmyslové systémy


Již více než 25 let na českém trhu

FCC průmyslové systémy je technicko – obchodní společností, zastupující významné výrobce v oblasti průmyslové automatizace a telekomunikační techniky. V oblasti průmyslové automatizace zahrnuje naše nabídka spektrum sahající od senzorových systémů přes průmyslové sběrnice a průmyslové komunikace po průmyslové výpočetní, řídicí a dispečerské systémy na bázi specializovaných PC. Naší významnou specializací jsou systémy pro strojové vidění využívané v oblasti výrobní automatizace a kontroly kvality. Spolupracujeme s nejvýznamnějšími světovými dodavateli průmyslové výpočetní techniky a komunikací z Evropy a Asie a disponujeme i vlastním vývojovým a konstrukčním zázemím včetně vývoje softwaru.

up