FCC průmyslové systémy
+420 472 774 173
info@fccps.cz
Praha
Ústí nad Labem
Bratislava
PO - PÁ
8:00 - 16:00
E-shop
Banner rubrika 1
TSN / Time Sensitive Networking: pod pokličkou
Vzdálený přístup s Ewon Cosy – postup konfigurace
LIN – představení protokolu
Propojení Siemens Profinet PLC s Modbus RTU (serial) pomocí převodníku Anybus Communicator
Modbus TCP
EtherCAT
Porovnání rádiových přijímačů Meinberg
Ethernet/IP
PROFINET
HMS představuje komunikační řešení pro bateriové systémy skladování energie
Cloud a kybernetická bezpečnost v kritických aplikacích
„Časová synchronizace – přestupná sekunda“
Pokročilé technologie lcd displejů – optical bonding
Jakou technologii SSD zvolit
Profibus
Siemens PLC - Jak na vzdálenou správu
M.2 NVMe v průmyslovém nasazení
ATOP - průmyslové ethernetové switche, routery
Využití a výhody out-of-band připojení pro zařízení IoT
CAN FD - stručný úvod
Definice rozšířené teploty pro průmyslové paměti.
Synchronizace času - profesionální audio/video broadcasting
Elektrická (smart) dálnice
Zajímavý výzkum na katedře měření ČVUT FEL
Stroj pro kontrolu kulových čepů
Příklady 3G a 4G modemů
Kontrolní zařízení pro kovové třmeny
Stabilní výkon SSD v nestabilních situacích napájení
Kontrola správného postupu ruční montáže chladiče klimatizační jednotky
Měřicí stanice pro záznam dat z průtokoměrů a měřičů hladin na modelu vodního díla
Teaming - redundantní Ethernet pod Windows
Kontrola sestavy čerpadla pro automobilový motor
Ochrana proti přepětí v kontextu průmyslové elektroniky - svodiče a galvanická izolace
Mobilní data v proudu času
Strojové vidění hlídá kvalitu v lakovně plechu
Řídicí terminály pro biologické laboratoře
Kontrola plastového výlisku
PCI Express - mýty a fakta
Identifikace a kontrola přítomnosti krytu automobilového reflektoru ve stříkací lince
CAN - stručný úvod
Stanice pro kontrolu sestavy konektoru
Kontrola 50 000 dílů za směnu
Antény pro WiFi - 1. část
Antény pro WiFi - 2. část
Základní přehled o technologii WiFi
Dodávané a podporované operační systémy pro PC
Kontrola barevného odstínu světlovodičů automobilového reflektoru
Strojové učení strojového vidění
Londýnské metro je na špici ve získávání energie pro využití ve stanicích
Pásma LTE/UMTS/EDGE/GSM používaná v České republice
Vizualizace výrobních dat, On-line reporting stavu výroby
Antimikrobiální ošetření Active Key inovace
PC Nexcom zlepšuje svážení odpadků
Vizualizace výrobních dat, On-line zásobování Machinery a Assembly
Průvodce výběrem vhodné gateway
Přehled procesorů versus verze Windows

Kontrola barevného odstínu světlovodičů automobilového reflektoru


Osvětlení moderních automobilů využívá téměř výhradně optiku vyrobenou lisováním z plastu. Týká se to i světlovodů pro vytváření tvarovaných nebo jinak efektních světel. Výrobu optických komponent z plastu umožnily nové materiály a nové technologie vícefázového lisování. Přesto je výroba plastové optiky stále velmi náročná a ve výsledném výrobku se mohou objevit různé druhy vad. Jednou z těchto vad je i změna spektrální propustnosti materiálu výlisku. Projevuje se nejčastěji zežloutnutím způsobeným oxidací organických složek materiálu při nedodržení teplotně časového diagramu lisovacího procesu.

Nepatrné zežloutnutí nemá na funkci reflektoru žádný vliv, jde pouze o estetický nedostatek, který je viditelný tím spíše, pokud se projeví na jednom z páru reflektorů. Cílem kontroly tedy není změřit absolutně spektrální propustnost, ale udržet výrobu světlovodů tak, aby jejich spektrální propustnost zůstala v definovaném okolí propustnosti kalibračního normálu.

Obr. 1. Princip komparačního měření světlovodiče
Princip měření ukazuje obr. 1. Měřením kalibračního světlovodu na standardním LED modulu získáme referenční bod v chromatickém CIA diagramu. Kolem něj je vytýčeno toleranční pole, například ve tvaru obdélníka. Pokud je barva světla vycházejícího ze světlovodu nasazeném na stejném LED modulu mimo toto toleranční pole, klasifikuje se světlovod jako NOK (obr 2.).

Obr. 2. Diagram CIE s vyznačeným kalibračním bodem a povolenou tolerancí barvy (vlnová délka λ v nm)

Vytýčení tolerančního pole v CIA diagramu je výhodné z hlediska jednoduchosti a názornosti; vidíme přímo změnu barevného odstínu. Tato výhoda má však i odvrácenou stranu: CIE diagram je pouze indikátorem shody barev, jak je vidí lidské oko. Jedná se tedy o jistý druh převodu subjektivního vjemu na objektivní hodnotu založeném na skutečnosti, že stejného barevného vjemu lze v lidském oku dosáhnout různými kombinacemi spektrálních (čistých) barev (metamerismus).

Obr. 3. Funkce color matching a charakteristiky kamery

V praxi se již od třicátých let minulého století využívá trojice spektrálních barev, které umožňují srovnávací měření v komparačním kolorimetru. Protože pro část barevného vjemu je nutné použít R složku zápornou (červené světlo se musí přidávat ke světlu měřenému, nikoliv referenčnímu), byl zaveden přepočet RGB složek na tzv. color matching funkcí x,y,z. Pomocí těchto funkcí lze pro libovolnou barvu vypočíst XYZ tristimulus, tedy hodnoty X,Y,Z, které barvu jednoznačně určují (obr 3.).

Grafickým vyjádřením normalizovaného XYZ tristimulu je právě chromatický diagram. Normalizace umožňuje převést trojrozměrný prostor XYZ tristimulu do dvojrozměrného grafu. Z něj lze určit všechny potřebné informace charakteristiky zobrazovaného světla, a navíc ve své nejrozšířenější podobě barvu i znázorňuje.


Cesta od pohledu do komparačního kolorimetru ke zobrazení barvy v chromatickém diagramu je tedy poměrně komplikovaná. Jak ji lze realizovat pomocí barevné kamery?
Problém by byl elegantně vyřešen, pokud by charakteristiky barevné citlivosti RGB buněk kamery odpovídaly color matching funkcím. Výstupní RGB signály kamery by pak představovaly přímo XYZ tristimulus, neboť hodnota RGB signálů je úměrná integrovanému množství světla dopadajícího na  světlocitlivou buňku pro příslušnou barvu. Charakteristiky kamery se ale obecně od color matchning funkcí liší (obr. 3). Naštěstí se v naší aplikaci pohybujeme v oblasti blízké bíle barvě, kde lze pro komparační měření uplatnit některá zjednodušení.

Obr. 4. Perceptuální rozdíly mezi barvami v chromatickém diagramu

Komerční kamery obvykle poskytují funkci „vyvážení bílé“, která upraví zesílení složek tak, aby se výstupní signály v přiměřeném okolí vzorku bílé barvy blížily hodnotám color matching funkcí. Charakteristiky kamery jsou také nastaveny tak, aby v okolí bílé barvy chromatický diagram nevykazoval oproti standardnímu diagramu natočení. Natočení by totiž způsobilo zkreslení barev, které lidské oko vnímá jako nepřirozené. Výrobce kamery za nás tedy zařídil, že se při transformaci charakteristik kamery do barevného prostoru matching funkcí nemusíme starat o posunutí a natočení. Měřítko pak získáme kalibrací s normálem OK světlovodu, neboť prováděné měření je komparační.

Obr. 5. Oblast poklesu spektra světla prosvětlovací LED po průchodu zežloutlým plexisklem

Další výhodou je, že právě v okolí bílé barvy je subjektivní citlivost oka na barevné změny poměrně nízká. Obrázek 4. ukazuje relativní perceptuální rozdíly mezi barvami v chromatickém diagramu (úsečky spojují barvy, mezi kterými ještě člověk nevnímá rozdíl). Je vidět, že právě změnu bílé ve žlutou je oko málo citlivé. Kamera v této oblasti naopak dosahuje vysoké citlivosti. Jak ukazuje obrázek 5., žloutnutí světlovodu má za následek pokles původního spektra prosvětlovací LED v levé části, tedy v oblasti azurové barvy. Právě v této oblasti je však křivka modré barvy (B) nejstrmější, a i malá změna azurové vyvolá velkou změnu výstupního signálu B.

Obr. 6. Rozhranní aplikace pro měření zežloutnutí světlovodiče

Na základě těchto úvah byla vytvořena aplikace pro kontrolu žloutnutí materiálu světlovodičů. Citlivost aplikace pro měření barevného posuvu ke žluté jsme testovali zajímavým způsobem. Jeden ze dvou kancelářských papírů jsme nechali v temnotě, druhý vystavili na 12 hodin slunečnímu záření. Přestože okem nebylo zežloutnutí tohoto papíru viditelné, běžná kamera Cognex jej ve spojení s naší aplikací spolehlivě detekovala. Obrázek 6 ukazuje rozhraní aplikace při detekci zežloutnutí papíru při kalibraci papírem neosvětleným.

Otto Havle, FCC průmyslové systémy

Eshop
Youtube
Magazín
Kalalog
FCC průmyslové systémy


Již více než 25 let na českém trhu

FCC průmyslové systémy je technicko – obchodní společností, zastupující významné výrobce v oblasti průmyslové automatizace a telekomunikační techniky. V oblasti průmyslové automatizace zahrnuje naše nabídka spektrum sahající od senzorových systémů přes průmyslové sběrnice a průmyslové komunikace po průmyslové výpočetní, řídicí a dispečerské systémy na bázi specializovaných PC. Naší významnou specializací jsou systémy pro strojové vidění využívané v oblasti výrobní automatizace a kontroly kvality. Spolupracujeme s nejvýznamnějšími světovými dodavateli průmyslové výpočetní techniky a komunikací z Evropy a Asie a disponujeme i vlastním vývojovým a konstrukčním zázemím včetně vývoje softwaru.

up