FCC průmyslové systémy
+420 472 774 173
info@fccps.cz
Praha
Ústí nad Labem
Bratislava
PO - PÁ
8:00 - 16:00
E-shop
Banner rubrika 1

Výbušné prostředí ATEX

ATEx touto zkratkou se označují stroje a zařízení, které splňují základní požadavky v nasazení ve výbušném prostředí. 
Námi dodávané počítače nebo monitory od výrobce APLEX z řady AEx vyrobeny z nerezové oceli SS316L a krytím IP66, což umožňuje jejich nasazení do výbušné zóny 2/22.

K výbuchu v potenciálně výbušné atmosféře může dojít, když jsou splněny tři základní podmínky známé jako "vzduchový trojúhelník". 

  1. Hořlavé nebo výbušné látky: Výbušná atmosféra musí obsahovat látky, které mohou hořet nebo explodovat. To mohou být plyny, výpary, kapaliny nebo prach obsahující hořlavé složky.
  2. Kyslík: K výbuchu je třeba kyslíku nebo jiného oxidačního činidla, které umožní spalování hořlavých látek. V případě atmosféry to obvykle zahrnuje kyslík z prostředí.
  3. Zdroj zapálení: Musí existovat nějaký zdroj zapálení, který může iniciovat výbuch. To může zahrnovat výboje, jiskry, horké povrchy, elektrické oblouky nebo jiné způsoby, jak přivést do kontaktu hořlavé látky s oxidačním činidlem


Výrobce APLEX v produktové řadě AEx nabízí skvělý poměr ceny/výkonu/kvality průmyslového IT jako jsou PC, monitory, BOX PC.
 V naší nabídce naleznete také SWITCHE a počítače od nejznámějšího výrobce ADVANTECH.

 

ATEx

ATEx (Atmosphères Explosibles) je zkratka pro francouzský výraz pro "výbušné atmosféry". Jedná se o evropskou směrnici, která stanovuje normy a bezpečnostní požadavky pro zařízení, která jsou určena pro použití v prostředí s možností výskytu výbušných atmosfér. Směrnice je konkrétně zaměřena na prevenci vzniku a šíření výbuchů v průmyslových prostředích, kde mohou být přítomny hořlavé plyny, výpary, kapaliny nebo prach.

ATEx je rozděleno do dvou hlavních kategorií:
ATEx pro plyny a výpary (ATEX 137): Tato část směrnice se týká prostředí, kde mohou být přítomny výbušné plyny a výpary. Zaměřuje se na bezpečnost pracovišť a pracovníků v takových prostředích.

ATEx pro prach (ATEX 95): Tato část směrnice se věnuje prostředím s možností výskytu výbušného prachu. Stejně jako ATEX 137, i tato část se soustředí na bezpečnost pracovišť a pracovníků.

V souladu s ATEX musí být zařízení, která jsou určena pro použití v těchto nebezpečných oblastech, certifikována tak, aby splňovala příslušné bezpečnostní standardy a požadavky. Tato certifikace zajišťuje, že zařízení bylo testováno a schváleno pro bezpečné používání v prostředí s možností výskytu výbušných atmosfér.
 

 

 

Rozdělení výbušných zón:

Výbušné zóny jsou oblasti, kde může docházet k přítomnosti výbušných atmosfér ve formě hořlavých plynů, výparů, mlhy nebo prachu v koncentracích, které mohou způsobit výbuch. Tyto zóny jsou klasifikovány na základě pravděpodobnosti výskytu nebezpečných atmosfér a jsou důležité pro stanovení bezpečnostních opatření a norem v průmyslových prostředích. Výbušné zóny jsou obvykle označeny pomocí klasifikace dle ATEX

Zóna 0: Zóna s nejvyšším stupněm nebezpečí, kde je pravděpodobnost výskytu výbušné atmosféry přítomna trvale nebo v delších intervalech. Například uvnitř nádrží nebo reaktorů.

Zóna 1: Zóna, kde může výbušná atmosféra vzniknout při normálním provozu v průběhu času. Tato zóna se většinou vztahuje na oblasti okolo nebo poblíž průmyslových zařízení, kde se manipuluje s nebezpečnými látkami.

Zóna 2: Zóna s nižším stupněm nebezpečí, kde výbušná atmosféra není pravděpodobná v normálních provozních podmínkách, a pokud ano, bude pouze krátkodobá. Tato zóna se obvykle vztahuje na okolí, kde by mohla výbušná atmosféra vzniknout pouze v případě poruchy nebo nesprávného provozu.
 

Zóna 20: Zóna s nejvyšším stupněm nebezpečí pro výbuch prachu, kde je pravděpodobnost přítomnosti výbušného prachu trvale nebo v delších intervalech.

Zóna 21: Zóna, kde je pravděpodobnost výskytu výbušného prachu v normálním provozu v průběhu času.

Zóna 22: Zóna s nižším stupněm nebezpečí pro výbuch prachu, kde výbušná atmosféra není pravděpodobná v normálních provozních podmínkách, a pokud ano, bude pouze krátkodobá.

Klasifikace zón a stanovení bezpečnostních opatření jsou klíčovými faktory pro prevenci výbuchů v průmyslových prostředích a jsou regulovány směrnicí ATEX v Evropské unii.

 

Odkaz na produkty:
DOTYKOVÉ PANELOVÉ PC
All-in-one pasivně chlazené panelové PC v nerezovém provedení s certifikací ATEx Zona 2  pro vestavbu do zákaznických systémů. Společnou vlastností všech produktů této kategorie je vysoká spolehlivost, odolnost proti vibracím, bohatá nabídka vstupů/výstupů a široký rozsah pracovních teplot při zachování výhody pasivního chlazení. 

 

DOTYKOVÉ MONITORY
Vysoce spolehlivé průmyslové monitory v nerezovém provedení 
s certifikací ATEx Zona 2

 

APLEX AEx-2411PASIVNÍ BOX PC
Pasivně chlazená zodolněná PC s certifikací ATEx Zona 2  pro vestavbu do zákaznických systémů. Společnou vlastností všech produktů této kategorie je vysoká spolehlivost, odolnost proti vibracím, bohatá nabídka vstupů/výstupů a široký rozsah pracovních teplot při zachování výhody pasivního chlazení. 

 

ADVANTECH EKI-5524SSI-AE  ATEX/C1D2/IECExSÍŤOVÉ PRVKY
Robustní průmyslové switche ADVANTECH s certifikací pro prostředí s nebezpečím výbuchu

 

 

Certifikáty výrobců:


< Zpět na produkty
Eshop
Youtube
Magazín
Kalalog
FCC průmyslové systémy


Již více než 25 let na českém trhu

FCC průmyslové systémy je technicko – obchodní společností, zastupující významné výrobce v oblasti průmyslové automatizace a telekomunikační techniky. V oblasti průmyslové automatizace zahrnuje naše nabídka spektrum sahající od senzorových systémů přes průmyslové sběrnice a průmyslové komunikace po průmyslové výpočetní, řídicí a dispečerské systémy na bázi specializovaných PC. Naší významnou specializací jsou systémy pro strojové vidění využívané v oblasti výrobní automatizace a kontroly kvality. Spolupracujeme s nejvýznamnějšími světovými dodavateli průmyslové výpočetní techniky a komunikací z Evropy a Asie a disponujeme i vlastním vývojovým a konstrukčním zázemím včetně vývoje softwaru.

up