FCC průmyslové systémy
+420 472 774 173
info@fccps.cz
Praha
Ústí nad Labem
Bratislava
PO - PÁ
8:00 - 16:00
E-shop
Banner rubrika 1

Snadný vzdálený přístup ke strojům. Samozřejmě!


Provozovatelé zařízení očekávají, že výrobci strojů budou v případě poruchy provádět údržbu stroje na dálku nebo budou mít ke stroji vzdálený přístup, aby mohli okamžitě poskytnout pomoc. Jakmile je vzdálený přístup jednou bezpečně a spolehlivě nastaven, otevírá tento komunikační kanál další možnosti, jako je prognostická údržba nebo optimalizace procesních toků. Vzdálený přístup je takříkajíc prvním krokem na cestě k Průmyslu 4.0.
 

Vzdálený přístup - Průmysl 4.0 light

Z pohledu společnosti HMS, poskytovatele řešení pro průmyslovou komunikaci, má postupné zabývání se tématem Průmyslu 4.0 a digitalizace smysl. Prvním krokem v tomto směru může být jednoduchý vzdálený přístup. To znamená, že ke strojům používaným po celém světě lze bezpečně přistupovat vzdáleně, bez ohledu na to, zda jsou vzdáleny jen pár kilometrů nebo se nacházejí například v Číně. Tím lze optimalizovat uvádění strojů do provozu. Programy lze aktualizovat také vzdáleně. V případě poruchy lze pomocí vzdálené diagnostiky rychle přijmout příslušná opatření. Zkušenosti ukazují, že náklady na podporu lze tak snížit o 50 až 70 procent, přičemž se současně výrazně sníží reakční doba a zvýší se spokojenost zákazníků a servisního personálu. Win-win situace výhodná pro všechny zúčastněné. 

Pokud se však ke strojům má přistupovat na dálku, obávají se mnozí, že budou muset otevřít „stavidla“ komunikace naplno. U průmyslových routerů VPN Ewon Cosy a Ewon Flexy od HMS to není až tak nutné. Pro vzdálený přístup se router integrovaný ve stroji připojuje ke cloudové platformě HMS Talk2M prostřednictvím VPN (ověřené a šifrované), aniž by bylo nutné měnit interní pravidla brány firewall ve společnosti. Z opačného směru každý uživatel také naváže vlastní šifrované a ověřené připojení k této platformě, na kterém jsou prostřednictvím uživatelských účtů jasně definována příslušná přístupová práva a práva na zpracování. Talk2M a brána firewall integrovaná v routeru zajišťují, že je realizován pouze povolený vzdálený přístup a že je možný přístup pouze do předem definované oblasti. Při tom má smysl zapojit v rané fázi také IT oddělení koncového uživatele a nastavit přístup pro čtení, aby bylo možné zobrazit protokoly komunikačních aktivit. To poskytuje bezpečnost a zvyšuje akceptaci. I toto jednoduché řešení má řadu výhod. Například v potravinářském průmyslu, kde se zpracovávají čerstvé produkty a prostoje se mohou stát rychle nepříjemnými, je nezbytná krátká doba reakce.
 

Vzdálená údržba plus data

V mnoha případech má však smysl také shromažďovat a aktivně distribuovat údaje o stavu opotřebení, provozních hodinách aj. např. operátorovi stroje, údržbě nebo managementu. Za tímto účelem router shromažďuje data z ovládacích prvků zařízení nebo digitálních a analogových signálů. Přehledy poskytované místně v routeru pomáhají uživateli vizualizovat stav stroje, zaznamenávat měnící se hodnoty a tak vyvozovat závěry o provozním stavu. Alarmy lze také generovat za účelem spuštění příslušných opatření údržby. Procesní data lze poté také přenášet do interního systému ERP nebo MES prostřednictvím komunikace OPC UA, například za účelem optimalizace procesů. 

Je užitečné, pokud jsou reálná data zpřístupněna také výrobci stroje. Lze přesně zvolit, která data má povoleno prohlížet prostřednictvím cloudové platformy Talk2M a která se použijí pouze v jeho vlastní společnosti. To umožňuje výrobci strojů např. zajistit mnohem spolehlivější provoz strojů, doporučit optimalizaci procesů nebo převzít (preventivní) údržbu. Zároveň dává výrobci strojů příležitost vyvinout nové obchodní modely, které budou lépe přizpůsobeny potřebám uživatelů. V případě dalšího vývoje může své stroje ještě lépe přizpůsobit skutečnému provozu. Z toho mají prospěch jak výrobci strojů, tak uživatelé.< Zpět do rubriky
Eshop
Youtube
Magazín
Kalalog
FCC průmyslové systémy


Již více než 25 let na českém trhu

FCC průmyslové systémy je technicko – obchodní společností, zastupující významné výrobce v oblasti průmyslové automatizace a telekomunikační techniky. V oblasti průmyslové automatizace zahrnuje naše nabídka spektrum sahající od senzorových systémů přes průmyslové sběrnice a průmyslové komunikace po průmyslové výpočetní, řídicí a dispečerské systémy na bázi specializovaných PC. Naší významnou specializací jsou systémy pro strojové vidění využívané v oblasti výrobní automatizace a kontroly kvality. Spolupracujeme s nejvýznamnějšími světovými dodavateli průmyslové výpočetní techniky a komunikací z Evropy a Asie a disponujeme i vlastním vývojovým a konstrukčním zázemím včetně vývoje softwaru.

up