FCC průmyslové systémy
+420 472 774 173
info@fccps.cz
Praha
Ústí nad Labem
Bratislava
PO - PÁ
8:00 - 16:00
E-shop
Banner rubrika 1

Sběrnice CAN v lékařských aplikacích


Rozhraní IXXAT PC/CAN umožňují snadné propojení lékařských zařízení od různých výrobců se společnou řídicí jednotkou. Použití standardizovaného systému sběrnice, jako je CANopen, šetří náklady na vývoj, umožňuje univerzální škálovatelné použití komponent a navíc značně snižuje počet kabelů.

K zamyšlení
Připojení lékařských zařízení od různých výrobců ke společné řídicí jednotce.
Používání sběrnic CAN a CANopen v lékařských technologiích započalo již před mnoha lety. V roce 1992 vyvinula společnost Philips Medical Systems softwarový protokol pro použití ve svých vyšetřovacích stolech a rentgenových systémech. Tato první iniciativa sloužila jako základ pro tzv. protokol CAL, který se vyvinul do dnešního protokolu CANopen. Protokol CANopen je dnes dobře zavedeným a zabezpečeným komunikačním standardem, který se používá v mnoha lékařských zařízeních.

Výchozí situace
Moderní lékařská zařízení sestávají z mnoha vzájemně propojených modulů. Díky použití standardizovaného sběrnicového systému, myšleno CANopen, lze nezávisle vyvíjet a modulárně propojovat jednotlivé komponenty systému, jako jsou generátory rentgenového záření, vyšetřovací stoly nebo injektory. Tím se šetří náklady na vývoj a je umožněno univerzální škálovatelné použití komponent v široké paletě systémů, přičemž se navíc značně snižuje počet kabelů.
Rozhodující výhodou komunikačního protokolu CANopen je dostupnost profilů pro velký počet lékařských zařízení. Díky tomu lze snadno zajistit interoperabilitu komponent od různých výrobců. Technologie CAN a CANopen již
navíc byla schválena organizacemi TÜV Deutschland a FDA v USA pro použití v lékařských systémech.

Řešení
Aby mohl počítač řídit lékařské úkony, musí být schopen komunikovat s používanými moduly po sběrnici CAN/CANopen. Rozhraní PC/CAN od společnosti HMS splňují požadavky na elektrické přístroje dle normy IEC60601-1 a umožňují připojení aplikací na bázi PC k sítím na bázi sběrnice CAN. HMS rovněž nabízí několik sad ovladačů pro Windows pro použití se sběrnicí CANopen. Například při použití karet IXXAT CAN s rozhraním IXXAT CANopen Manager API je možné lékařské přístroje ovládat pomocí PC. Lze také importovat lékařská data pro jejich další vyhodnocení.
Rozhraní IXXAT CANopen Manager API rovněž podporuje aplikační profil CiA 425 umožňující snadnou a automatizovanou integraci komponent do kompletních systémů.
Aplikační profil CiA 425 umožňuje jednoduché připojení injektorů kontrastní látky k řídicím počítačům systémů CT (počítačové tomografie). Řídicí počítač s rozhraním IXXAT CANopen Manager API detekuje připojená zařízení a jejich umístění v síti a může automaticky konfigurovat a ovládat celý systém. V tomto kontextu je zvláště zajímavé, že k systémům CT jsou často doplňovány komponenty (například injektory) od třetích výrobců, aniž by to jakkoli ovlivnilo spolehlivé fungování celého systému.

Přínosy a výhody rozhraní PC/CAN IXXAT

 • Podpora všech běžných formátů rozhraní PC
 • Společný ovladač pro snadnou změnu rozhraní
 • Kompletní řešení pro hardware a software z jediného zdroje
 • Výkonné ovladače pro systémy Windows, Linux, INtime, QNX, RTX a VxWorks
 • Standardy nejvyšší kvality při vývoji a výrobě
 • Dlouhodobá dostupnost


Existuje mnoho dalších aplikací. Osvědčenou kvalitu produktů CAN/CANopen společnosti HMS využívají nejrůznější uznávaní dodavatelé lékařských technologií a laboratorní automatizace:

 • Dialyzátory
  Čerpadla v dialyzátorech jsou řízena prostřednictvím PC vybavených rozhraními pro sběrnici CAN.
 • Laboratorní automatizace
  Vzájemná komunikace mezi dopravníkovými pásy, roboty, centrifugami, pipetovacími systémy apod. je v mnoha případech implementována prostřednictvím sběrnice CAN a CANopen.
 • Mamografie
  Rozhraní IXXAT CAN nebo řídicí PC IXXAT se softwarem IXXAT CANopen se využívají také v automatických mamografech.
 • Oční chirurgie
  Karty rozhraní a software IXXAT našly své uplatnění ve špičkových laserových a ultrazvukových zařízeních využívaných zejména při operacích šedého zákalu.
 •  Automatizovaná chirurgie
  K síti jsou připojeny nejen jednotlivé přístroje a komponenty lékařských technologií, ale i celé operační sály, od operačního stolu přes ovládání osvětlení až po robotickou asistenci chirurga; ty všechny se opírají o zkušenosti a kvalitu produktů IXXAT společnosti HMS.

 

Produkty IXXAT naleznete v našem e-shopu.

Další informace najdete na stránce www.ixxat.com
 < Zpět do rubriky
Eshop
Youtube
Magazín
Kalalog
FCC průmyslové systémy


Již více než 25 let na českém trhu

FCC průmyslové systémy je technicko – obchodní společností, zastupující významné výrobce v oblasti průmyslové automatizace a telekomunikační techniky. V oblasti průmyslové automatizace zahrnuje naše nabídka spektrum sahající od senzorových systémů přes průmyslové sběrnice a průmyslové komunikace po průmyslové výpočetní, řídicí a dispečerské systémy na bázi specializovaných PC. Naší významnou specializací jsou systémy pro strojové vidění využívané v oblasti výrobní automatizace a kontroly kvality. Spolupracujeme s nejvýznamnějšími světovými dodavateli průmyslové výpočetní techniky a komunikací z Evropy a Asie a disponujeme i vlastním vývojovým a konstrukčním zázemím včetně vývoje softwaru.

up