FCC průmyslové systémy
+420 472 774 173
info@fccps.cz
Praha
Ústí nad Labem
Bratislava
PO - PÁ
8:00 - 16:00
E-shop
Banner rubrika 1

Energetika

Komunikace v energetických sítích je klíčovým prvkem pro správné fungování a řízení celé sítě. V moderních energetických sítích se využívá mnoho různých technologií a protokolů pro komunikaci mezi různými zařízeními, aby se zajišťovala spolehlivost, efektivita a bezpečnost provozu sítě.

IEC 61850 a IEC 60870 jsou dva hlavní standardy pro komunikaci v energetických sítích. Tyto standardy definují protokoly pro přenos dat mezi zařízeními v sítích, jako jsou přenosové a distribuční stanice, ochranné relé, měřicí zařízení a další. Tyto protokoly umožňují spolehlivou a rychlou komunikaci mezi zařízeními v sítích, což pomáhá snižovat náklady a zvyšovat efektivitu provozu.

Kromě těchto standardů se využívají i další technologie, jako jsou například komunikační sítě, jako je Ethernet nebo WLAN, nebo protokoly, jako je Modbus nebo PTP (IEEE 1588). Tyto technologie umožňují komunikaci mezi zařízeními v sítích a zajišťují spolehlivost a bezpečnost provozu.

Komunikace v energetických sítích je stále více důležitá, jak se energetické sítě stávají stále více decentralizované a využívají se obnovitelné zdroje energie. Díky moderním technologiím a standardům pro komunikaci lze efektivně řídit a monitorovat celou síť a zvyšovat její spolehlivost a výkonnost.

V tomto článku se podíváme na energetické normy podrobněji a vysvětlíme, jak tyto standardy fungují a jakou roli hrají v moderních energetických sítích. Dále Vám představíme produkty z našeho portfolia pro řešení komunikace v energetických sítích.
 

IEC 61850
Norma IEC 61850 je standard pro komunikaci a řízení v oblasti energetických sítí založený na síťové technologii Ethernet. Tento standard popisuje protokoly a datové modely pro přenos dat mezi různými zařízeními v energetických sítích, jako jsou vysokonapěťové rozvodny, transformační stanice nebo jiná zařízení.

IEC 61850 je navržen tak, aby umožňoval interoperabilitu mezi různými zařízeními od různých výrobců a poskytoval rozšířenou funkcionalitu pro řízení a monitorování energetických sítí. Standard také umožňuje efektivní řízení výpadků a rychlé obnovování provozu po výpadku.

Hlavními prvky standardu IEC 61850 jsou datový model, komunikační protokoly, aplikační programové rozhraní (API) a konfigurační nástroje. Tyto prvky spolu umožňují integraci různých zařízení a systémů do společné sítě a poskytují široké možnosti pro řízení a monitorování energetických sítí.

 

IEC 60870

Norma IEC 60870 je standard pro komunikační protokoly v oblasti automatizace elektrického přenosového a distribučního systému. Tento standard specifikuje protokoly pro přenos dat mezi různými zařízeními, jako jsou výkonné stanice, přenosové vedení, distribuční sítě, generátory a další zařízení.

IEC 60870 se skládá ze tří hlavních částí: IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-102 a IEC 60870-5-103. Každá část specifikuje jiný typ protokolu a různé úrovně automatizace.

IEC 60870 umožňuje efektivní řízení a monitorování energetických sítí, včetně způsobu, jakým jsou data přenášena a jak jsou zařízení řízena. Tento standard také umožňuje interoperabilitu mezi různými zařízeními od různých výrobců, což je klíčový faktor pro efektivní řízení a správu elektrických sítí.

IEC 60870 je často používán v průmyslových aplikacích, jako jsou řízení a monitorování elektráren, vysokonapěťových rozvoden a dalších zařízení v energetických sítích.

 

PTP (IEEE 1588)

Precision Time Protocol (PTP) je standard pro synchronizaci času v počítačových sítích s vysokou přesností. PTP byl vyvinut pro řízení synchronizace v průmyslových aplikacích, jako jsou například řízení průmyslových robotů, řízení výrobních procesů nebo řízení elektrických sítí.

PTP umožňuje synchronizovat hodiny v síti na zlomky milisekund a dokáže dosáhnout přesnosti v řádu nanosekund, což je důležité v aplikacích, kde je potřeba přesné časování. PTP pracuje na základě zasílání synchronizačních paketů, které slouží k vyhodnocení doby přenosu dat mezi různými zařízeními v síti a k nastavení společného času. Standard definuje základní protokoly pro synchronizaci, včetně způsobu, jakým se stanovuje přesnost a spolehlivost synchronizace.

PTP je navržen tak, aby umožňoval synchronizaci mezi různými zařízeními a sítěmi od různých výrobců. Standard definuje základní protokoly pro synchronizaci a také umožňuje použití různých typů sítí, včetně Ethernetu.

PTP se v současné době používá v mnoha průmyslových aplikacích, jako jsou například řízení průmyslových robotů, řízení výrobních procesů, řízení elektrických sítí nebo vysokofrekvenční obchodování.

 

Produkty pro řešení komunikace v energetických sítích

Naše firma má široké portfolio produktů pro energetiku, které pokrývá oblast od specializovach PC pro energetiku, sítových komunikací (switche, routery), převodu protokolů (gatewaye) až po produkty pro synchronizaci času (Meinberg PTP grandmaster).


 

Switche pro energetiku

Průmyslové robustní switche s plňující normy pro použití v energetických sítích 

19” průmyslové počítače

Specilání modelové řada 19” počítačů určených pro použití v kritické energetické infrastruktuře.  

Meinberg – zdroje času

Precisní NTP servery jako zdroje přesného času pro synchonizaci v prostředí energetické infrastruktury < Zpět na produkty
Eshop
Youtube
Magazín
Kalalog
FCC průmyslové systémy


Již více než 25 let na českém trhu

FCC průmyslové systémy je technicko – obchodní společností, zastupující významné výrobce v oblasti průmyslové automatizace a telekomunikační techniky. V oblasti průmyslové automatizace zahrnuje naše nabídka spektrum sahající od senzorových systémů přes průmyslové sběrnice a průmyslové komunikace po průmyslové výpočetní, řídicí a dispečerské systémy na bázi specializovaných PC. Naší významnou specializací jsou systémy pro strojové vidění využívané v oblasti výrobní automatizace a kontroly kvality. Spolupracujeme s nejvýznamnějšími světovými dodavateli průmyslové výpočetní techniky a komunikací z Evropy a Asie a disponujeme i vlastním vývojovým a konstrukčním zázemím včetně vývoje softwaru.

up