Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Přečíst si víc.

≡ MENU

tel.: +420 472 774 173

Českomoravská elektrotechnická asociace (ElA)


Českomoravská elektrotechnická asociace je podnikatelský a zaměstnavatelský svaz. Sdružuje právnické i fyzické osoby z elektronického a elektrotechnického průmyslu, zdravotnické techniky, informačních služeb a další firmy s příbuznou výrobní orientací či obchodními zájmy. Členové ElA tím vytvářejí lobby pro pros azování svých požadavků na úrovni státních orgánů i v oblasti zaměstnavatelských vztahů. Udržujeme proto přímé kontakty s představiteli MPO ČR, MF ČR, MH ČR, FNM ČR a pod.

 

Společnost FCC průmyslové systémy je členem ElA od roku 2000.
www.electroindustry.cz

 
 
Sdružení pro dopravní telematiku České republiky 


Sdružení pro dopravní telematiku České republiky vzniklo z potřeby soustředit odbornou veřejnost a cíleně a profesionálně rozvíjet telematiku. Tuto skutečnost si uvědomuje řada organizací a ve Sdružení pracují přední výrobci a dodavatelé. 
Základním posláním Sdružení pro dopravní telematiku je aktivní a koordinovanou činností docílit urychleného rozvoje oboru dopravní telematiky v oblasti pozemních komunikací, železniční, vodní i letecké dopravy, a tím přinášet technické, ekonomické i ekologické přínosy národnímu hospodářství a členům sdružení.
 

Za tímto účelem SDT zejména: 

 • Vytváří informační platformu a poskytuje informační servis v oblasti dopravní telematiky pro výměnu informací mezi nejrůznějšími typy organizací (státní správa a veřejná samospráva, automobilový průmysl, dodavatelé technologií a služeb, komunikační operátoři, univerzity a výzkumná centra, systémoví integrátoři, dopravci, stavební společnosti).
 • Systematicky popularizuje svoji činnost v tuzemsku i v zahraničí a navazuje kontakty s obdobnými zahraničními organizacemi (ERTICO, ITS asociace, atd.). Reprezentuje členskou základnu v Network of ITS National Associations (ITS Nationals).
 • Podporuje obchodní zájmy členů sdružení v zahraničí, formuje jednotnou tvář proexportní politiky českého telematického průmyslu. Zajišťuje společné prezentace v zahraničí.
 • Organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány státní správy a veřejné samosprávy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problému zaměstnanosti.
 • Navazuje nová partnerství, spolupracuje s jinými podnikatelskými svazy, hospodářskými komorami a sdruženími.
 • Zvyšuje vědomosti svých členů v oblasti harmonizace českých norem a norem EU v oblasti telematiky. Spolupracuje s gestory oboru telematika technické komise CEN278 a ISO204 a přenáší výsledky standardizace do praxe.
 • Působí jako integrační faktor ve všech druzích dopravy, zároveň pomáhá koordinovat činnosti a projekty ITS. Poskytuje členské základně poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností v oboru dopravní telematiky. Spolupracuje na tvorbě expertních stanovisek.
 • Spolupracuje s orgány státní správy a veřejné samosprávy při rozvoji a podpoře výzkumných, vývojových a podnikatelských aktivit svých členů a na realizaci rozvojových plánů dotčených orgánů státní správy a samosprávy.

 

Společnost FCC průmyslové systémy je členem asociace od roku 2004. 
www.telematika.cz
 

 
Sdružení MesCentrum sdružení MesCentrum


Sdružení MesCentrum sdružuje organizace působící v oblasti dodávek a aplikací výrobních informačních systémů (Manufacturing Execution Systems, MES). Jedná se o systémy, které spojují podnikové informační systémy (např. typ ERP) a systémy pro automatizaci výroby (technologických procesů).
Hlavním cílem organizace „MES Centrum“ je zvýšení znalostní úrovně a konkurenceschopnosti českých a slovenských výrobních podniků v oblasti efektivního řízení výroby. Hlavní prostředky k dosažení tohoto cíle jsou:

 • Organizace pravidelných odborných konferencí a seminářů
 • Publikování odborných článků z oblasti efektivního řízení výroby
 • Vytvoření platformy pro diskuzi a výměny názorů mezi profesionály z daného oboru
 • Zpřístupnění mezinárodních standardů do lokálního prostředí
 • Vytvoření československé sekce mezinárodní organizace ISA
 • Poskytnutí dostatečného množství informací pro správný výběr nového řešení (MES, MOM systémů)
 • Poskytování odborných školení v oblasti efektivního řízení výroby

 

V rámci sdružení MesCentrum se věnujeme standardizaci v oblasti řízení způsobilost výrobního procesu (manufacturing process capability) v rámci řízení kvality výroby.
 

21.09.2017

Jak na vzdálený přístup k zařízení přes internet

Jedním z cílů nastupujícího Industry 4.0 je flexibilita, respektive rychlost reakce na změny požadavků zákazníka. Příkladem může být požadavek zákazníka na změnu SW v PLC, preventivní údržbu nebo dokonce servisní zásah. Toto se obvykle

Více zde

13.09.2017

Omyvatelné a antimikrobiální klávesnice

Americký výrobce Seal Shield je specialistou na omyvatelné a antimikrobiální klávesnice, myši, dálkové ovladače. V USA se věnuje výzkumu zabránění šíření infekcí v nemocnicích z elektronických zařízení. Vyvíjí produkty s anti

Více zde

Máte zájem o zasílání novinek?